hỗ trợ trực tuyến
  • 096 233 5688
  • 097 434 2158
  • 0965 134 688
Tin tức môi trường
Thùng đựng rác thải sinh hoạt
Rác sinh hoạt từ hộ dân, doanh nghiệp, trường học, chợ… được lưu chứa trong các thiết bị lưu chứa chuyển đến các điểm tập kết chuyển lên các xe ép rác chuyên dùng chuyển về các trạm trung chuyển kín sau đó rác được máy ép rác nạp vào các contener kín và được xe chuyên dùng chuyển đổ tại các công trường xử lý rác tập trung của Thành phố. Toàn bộ quá trình thu gom, vận chuyển : rác được chứa trong các thiết bị kín tránh việc rơi vãi và phát tán mùi hôi, nước rác được thu gom, lưu chứa sau đó chuyển đến nhà máy xử lý nước rác
Quy trình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
2. Thiết bị chính:
2.1. Thùng đựng rác thải sinh hoạt
Thùng rác lưu giữ chất thải 120 lít;
Thùng rác lưu giữ chất thải 240 lít;
Thùng rác lưu giữ chất thải 660 lít.
Xe thu gom rác
 
Tag: thùng rác nhựa, thùng rác công cộng, thùng rác 240 lít, thùng rác 660 lít, xe thu gom rác.
Real Time Web Analytics