hỗ trợ trực tuyến
  • 096 233 5688
  • 097 434 2158
  • 0965 134 688
Tin tức môi trường
(TN&MT) – UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Sở TN&MT, UBND các quận huyện nghiên cứu lắp đặt đồng bộ mạng lưới hệ thống thùng rác công cộng trên địa bàn thành phố.
Theo đó, UBND các quận, huyện điều tra, khảo sát hiện trạng và đề xuất mạng lưới thùng rác công cộng trên địa bàn quản lý; gửi Sở TN&MT  tổng hợp thành mạng lưới vị trí thùng rác công cộng trên địa bàn thành phố để trình UBND Thành phố phê duyệt.

Thùng rác công cộng 95 lít được bố trí ngay khu vực trung tâm thành phố
UBND các quận, huyện cần chỉ đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận-huyện hoặc đơn vị trúng thầu cung cấp phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thực hiện đầu tư thùng rác công cộng trên địa bàn quản lý theo mạng lưới thùng rác môi trường đã được phê duyệt. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình lắp đặt thùng rác trên địa bàn quản lý; kiểm tra, giám sát quá trình vận hành đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng thùng rác công cộng hiệu quả…
Sở TN&MT có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp về tiến độ, kết quả đầu tư lắp đặt thùng rác công cộng của các quận-huyện. Trước mắt, Sở sẽ xây dựng đơn giá tạm thời cho công tác thu gom, vệ sinh thùng rác công cộng trình UBND Thành phố phê duyệt.
Trước đó, cuối năm 2016,  Sở TN&MT đã trao tặng 1.200 thùng rác công cộng 240 lít cho các quận 1,3,4,12 ( mỗi quận 300 thùng rác). Sắp tới, Sở TN&MT tiếp tục vận động các nhà mạnh thường quân đóng góp để tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn nữa thùng rác nhựa 120 lít cho các quận, huyện còn lại theo từng giai đoạn phù hợp, nhằm tăng cường chất lượng vệ sinh, mỹ quan đô thị trên địa bàn toàn thành phố. 
 
Real Time Web Analytics